Νέα Άρθρα
Θέματα
blogspot
10 Χρυσοί Κανόνες
για να μεγαλώσει ένα
παιδί……
Έκφραση        
συναισθημάτων!
Παιδιά και κατοικίδια
Ψεματάκια..."δεν έχω
διάβασμα για αύριο"
Σχολική ετοιμότητα
Γεύμα με την οικογένεια
Πόσο σημαντικό είναι;
Τα παιδιά χρειάζονται
αγκαλιές κι όχι
εφαρμογές!
"Ταμπέλες" Τι αντίκτυπο
έχουν στα παιδιά;
Μαθησιακές δυσκολίες
Copyright © 2012, taksidipsyxis.com. All Rights  Reserved.
κατασκευή ιστοσελίδων Computer Dolphins.
Share
       • Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες;
      • Ψυχολόγος, εργοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, ειδικός παιδαγωγός...

«Μαθησιακές Δυσκολίες» ένας όρος τόσο πολύπλοκος, με πολλές ερμηνείες και σημασίες. Περιλαμβάνει κάθε είδους δυσκολίες και γενικεύει τα πάντα. Όμως δεν είναι ακριβώς έτσι στην πραγματικότητα. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα, υπάρχουν οι γενικές μαθησιακές δυσκολίες και οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Γενικές μαθησιακές δυσκολίες: είναι μια κατηγορία μαθησιακών δυσκολιών που οφείλεται κατά κύριο λόγο στο νοητικό επίπεδο. Οι δυσκολίες δηλαδή επηρεάζονται από το δείκτη νοημοσύνης (είτε οριακή νοημοσύνη, είτε ήπια-μέτρια-σοβαρή νοητική υστέρηση). Επίσης ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τις γενικές μαθησιακές δυσκολίες είναι εξωτερικοί παράγοντες, όπως ψυχοκοινωνικές συνθήκες(ανεπαρκείς συνθήκες διαβίωσης, δυσμενείς οικογενειακές συνθήκες, κοινωνικό-πολιτισμικές διαφορές, περιορισμένη έκθεση σε ερεθίσματα, κ.ά.). Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: είναι μια κατηγορία δυσκολιών που δεν οφείλονται σε σωματικές ανεπάρκειες, σε εξωτερικούς παράγοντες, σε χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, σε ψυχικές διαταραχές και σε ιατρικά προβλήματα, αλλά σε νευρολογικά και κληρονομικά κριτήρια. Για την περιγραφή τους συχνά χρησιμοποιείται ο όρος "δυσλεξία" ο οποίος όμως αναφέρεται μόνο σε μια κατηγορία ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, αυτή της δυσκολίας στη μάθηση της ανάγνωσης και της ορθογραφημένης γραφής (American Psychiatric Association, 1994). Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια ομπρέλα κάτω από την οποία υπάρχουν πολλές κατηγορίες: δυσλεξία, δυσγραφία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία. Σε τέτοιες περιπτώσεις το παιδί με την υποστήριξη ψυχολόγου ή ειδικού παιδαγωγού και λογοθεραπευτή όταν χρειάζεται, μαθαίνει τεχνικές που το βοηθούν να διαβάζει αποτελεσματικά. Όσο νωρίτερα διαγνωσθούν αυτές οι διαταραχές, τόσο ευκολότερα μπορούν να αποκατασταθούν.

Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι δεν αναπτύσσουν όλοι τις ίδιες ικανότητες στις δραστηριότητες που κάνουν, για παράδειγμα δεν έχουν όλοι άψογη φωνή, υπάρχουν και οι παράφωνοι, δεν είναι όλοι πολλοί καλοί ποδοσφαιριστές, έτσι ακριβώς δεν είναι όλοι πολύ καλοί στην ανάγνωση, ή στην ορθογραφία κ. τ. λ.Έτσι, ο καθένας χρειάζεται διαφορετικές τεχνικές μελέτης, δεν μπορούν όλοι να μάθουν με τον ίδιο τρόπο. Η διαφορετικότητα δεν αποτελεί πρόβλημα. Πρόβλημα αποτελεί η μη αποδοχή της διαφορετικότητας.

 

Τόσες πολλές ειδικότητες! Τι χρειάζεται το παιδί μου; Με παραπέμπουν σε πολλούς,είναι όλοι απαραίτητοι; Ερωτήσεις, προβληματισμοί, και γονείς "χαμένοι" μέσα στις αναρίθμητες ειδικότητες, τις διαγνώσεις, τα ασφαλιστικά ταμεία... Για να ξεδιαλύνουμε λίγο το τοπίο και να γίνουν όλα πιο κατανοητά, θα ξεκινήσω και θα αναφέρω λίγα πράγματα για την κάθε ειδικότητα. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Οι λογοθεραπευτές ασχολούνται κατά κύριο λόγο με προβλήματα στο λόγο, τη φωνή, την ομιλία και την επικοινωνία. Προβλήματα λόγου αποτελούν οι δυσκολίες άρθρωσης, η καθυστέρηση στο λόγο, ο τραυλισμός, η απλοποιημένη ή "μωρουδίστικη" ομιλία του παιδιού που δεν ταιριάζει στην ηλικία του καθώς επίσης οι νευρολογικές διαταραχές, οι διαταραχές μάσησης και κατάποσης, απασχολούν κι αυτές τη λογοθεραπεία. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Οι εργοθεραπευτές βοηθούν τα παιδιά που εμφανίζουν δυσκολίες στην αντίληψη, στην οργάνωση (χώρου-χρόνου),στην κίνηση, στη συγκέντρωση, στον προσανατολισμό καθώς και στον γραφοκινητικό τομέα. Μέσα από δραστηριότητες βιωματικές, αισθητηριακές και ψυχοκινητικές ο εργοθεραπευτής εντοπίζει τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού και μέσα από αυτά το βοηθά να καλύψει τις αδυναμίες του. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: Οι ψυχολόγοι ασχολούνται σε συμβουλευτικό επίπεδο (συμβουλευτική παιδιών και συμβουλευτική γονέων),χορηγούν διαγνωστικά τεστ, είναι υπεύθυνοι στις ομάδες γονέων και παρακολουθούν τα παιδιά ή τους γονείς σε ατομικές συνεδρίες- συναντήσεις. ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ: Οι ειδικοί παιδαγωγοί είναι συνήθως δάσκαλοι εξειδικευμένοι στην ειδική αγωγή οι οποίοι υποστηρίζουν τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να διαβάζουν με τον κατάλληλο γι αυτά τρόπο. Βρίσκει ενδιαφέρουσες δραστηριότητες και τρόπους μάθησης ώστε το διάβασμα να είναι μια ευχάριστη διαδικασία. Με απλά λόγια και κατανοητά όλες οι ειδικότητες είναι χρήσιμες και η μία συμπληρώνει την άλλη. Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού βέβαια, γίνεται η επιλογή των ειδικοτήτων ή της ειδικότητας που χρειάζεται.

    • Τι είναι η δυσπραξία;

Η δυσπραξία είναι μια διαταραχή στην οποία παρατηρείται μια δυσκολία στην οργάνωση της κίνησης όπου συνεπάγεται και δυσκολία στην ομιλία, τη σκέψη και την αντίληψη.

Τα παιδιά με δυσπραξία τείνουν να αποφεύγουν παιχνίδια και δραστηριότητες που απαιτούν επιδεξιότητα, συντονισμό κινήσεων, όπως επίσης αποφεύγουν το να γράφουν (ειδικά όταν αργούν πολύ στη γραφή τους). Πολλοί γονείς θα αναφέρουν μιλώντας για το παιδί τους που έχει διαγνωσθεί με δυσπραξία ότι "δεν είναι οργανωμένο", "δε συγκεντρώνεται, η προσοχή του διασπάται συχνά", "αποφεύγουν δραστηριότητες με ψαλίδι, μολύβια κλπ (λεπτής κινητικότητας). Επιπλέον, ο λόγος τους ίσως να είναι πιο αργός συγκριτικά με άλλα παιδιά της ηλικίας τους και τα γραπτά τους να εμφανίζονται ακατάστατα με άσχημα γράμματα -ειδικά όταν πρέπει να γράψουν γρήγορα. Επίσης, δυσκολίες στην ακολουθία ή την απομνημόνευση οδηγιών, στο συντονισμό κινήσεων, στην επίλυση προβλημάτων (σχολικών και μη), ο αποδιοργανωμένος τρόπος γενικότερα (παιχνίδι, εαυτός, μάθηση) καθώς και η χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι λογικό να συνυπάρχουν στη δυσπραξία.

Η δυσπραξία πρέπει να δουλευτεί κατά κύριο λόγο με εργοθεραπευτή.

Εσείς από τη δική σας πλευρά μην ξεχνάτε να επιβραβεύετε την προσπάθεια, κι όχι το αποτέλεσμα! Μπείτε στη θέση ενός παιδιού με δυσπραξία και φανταστείτε τις δυσκολίες του. Προσπαθείτε να οργανώνετε το χώρο του, το διάβασμά του, τις καθημερινές δραστηριότητες όχι με λόγια όμως!!! Οργανώστε τα με σχέδια, χρώματα, σχεδιαγράμματα τα οποία θα είναι σε ένα εμφανές σημείο.

Αναμένονται όπως είναι φυσικό και οι δυσκολίες σε μαθησιακό επίπεδο. Επικοινωνήστε με το δάσκαλο, να είναι γνώστης των δυσκολιών του παιδιού σας. Όσο είναι εφικτό μην τονίζετε τις δυσκολίες του(για παράδειγμα, αν αργεί να κρατήσει σημειώσεις με αποτέλεσμα να είναι αδιάβαστο την επόμενη ημέρα και να νιώσει πολύ άσχημα, ας φωτοτυπήσει τις σημειώσεις του δασκάλου από κάποιο συμμαθητή).

 

  • Τι είναι το ΚΕΔΔΥ;

Τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης λειτουργούν με σκοπό την αξιολόγηση-διάγνωση και υποστήριξη των μαθητών που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την ευαισθητοποίηση και συνεργασία των εκπαιδευτικών, των γονέων και της ευρύτερης κοινωνίας. Επιπλέον, τα ΚΕΔΔΥ προσφέρουν ανίχνευση, διάγνωση, αξιολόγηση, εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, υποστήριξη εκπαιδευτικών, εισήγηση για προφορική εξέταση των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, συνεργασία με την κοινότητα και τους φορείς γενικότερα. Σχετικά με τη διαδικασία... Οι γονείς καλούν το ΚΕΔΔΥ της περιοχής τους για να κλείσουν ραντεβού. Συνήθως η αξιολόγηση ολοκληρώνεται σε τρεις συναντήσεις. Γίνεται λήψη ιστορικού του παιδιού από τον κοινωνικό λειτουργό του ΚΕΔΔΥ, έπειτα πραγματοποιείται από τον ψυχολόγο συνήθως τεστ νοημοσύνης (είναι σημαντικό να καθοριστεί η νοητική ανάπτυξη του μαθητή προκειμένου να φανεί εάν μπορεί να ανταποκριθεί στις σχολικές απαιτήσεις και να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης με τους συνομηλίκους του). Επιπλέον αξιολογούνται από ειδικό παιδαγωγό η ανάγνωση, η γραφή, η ορθογραφία, η κατανόηση κειμένων, η αριθμητική, η γραπτή αφήγηση γεγονότων, η ακουστική και οπτική αντίληψη, και αφού ληφθούν υπόψη όλες οι πληροφορίες,συντάσσεται η γνωμάτευση καθώς και το Ειδικό Εξατομικευμένο Πρόγραμμα στο οποίο αναφέρονται οι γνωστικές δεξιότητες που περιλαμβάνουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του μαθητή καθώς και προτάσεις για υποστήριξη και βελτίωση των αδυναμιών του. Εξηγείστε στο παιδί σας το λόγο για τον οποίο θα πάτε στο ΚΕΔΔΥ. Το παιδί αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες που συναντά στο σχολείο. Είναι σημαντικό να ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει. Εάν για παράδειγμα του πείτε "βλέπουμε ότι στην ανάγνωση δυσκολεύεσαι και σκεφτήκαμε να δούμε τι είναι αυτό που σε δυσκολεύει ώστε να βρούμε τρόπο να το μάθεις πιο εύκολα, γι' αυτό θα πάμε σε ένα κέντρο το οποίο έχει ανθρώπους που ενδιαφέρονται να βοηθάνε τους μαθητές......." με απλό τρόπο, κατανοητό χωρίς να υποτιμάτε ή να υπερεκτιμάτε το παιδί σας κάντε το συμμέτοχο στα δρώμενα που το αφορούν. Πληροφορίες σχετικά με τα ΚΕΔΔΥ

 

     Ενημέρωση
Θα χαρώ πολύ να λάβω ερωτήσεις και να σας απαντήσω
Είναι σημαντικό να εξελισσόμαστε σε κάθε τομέα, γιατί
έτσι μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα τα
προβλήματα της καθημερινότητας.
Όσο περισσότερες απορίες, τόσο
περισσότερη γνώση, αυτοεκτίμηση,
σιγουριά .. σε όλες τις πτυχές της
ζωής μας!
Φάνια Βιλλιώτη - Ψυχολόγος
Ταξίδι Ψυχής
Με αγάπη για τα παιδιά,             
τους γονείς και
τους εκπαιδευτικούς